Welkom bij STAC mens & arbeid
Direct aanmelden?
Klik hier

CORONA UPDATE

Update 30-04-2020

Beste cliënt,

De overheid heeft besloten om fysiotherapeutische en ergotherapeutische zorg onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Wij zijn blij met dit besluit en staan te popelen u weer de zorg te verlenen die u zo nodig heeft. Om uw, onze en elkaars gezondheid te beschermen, zijn er wel een aantal spelregels. Deze spelregels leggen wij eerst aan u uit alvorens wij verdere afspraken met u maken. Gezondheid, welzijn en het onder controle houden van het Covid-19 virus staan op de eerste plaats.

Hoe gaat STAC te werk?

STAC zal voordat daadwerkelijk een afspraak wordt gemaakt u eerst een soort van vragenlijst voorleggen. Dit kan digitaal of telefonisch. Door middel van deze vragenlijst wordt inzicht verkregen of er sprake is van besmettingsrisico. Deze zogenaamde Triage schat de risico’s in waarop uiteindelijk de beslissing wordt genomen of fysieke aanwezigheid op STAC verantwoord is.  Deze Triage-vragenlijst vindt u HIER.

Daarnaast zijn er diverse veiligheidsvoorschriften opgesteld om zo veilig mogelijk te werk te kunnen gaan en uw en onze gezondheid te waarborgen. De medewerkers van STAC houden zich aan de voorschriften zoals opgesteld in de Gedragsregels Medewerkers. Wij allen hebben duidelijke instructies gehad en u mag er ons op aanspreken wanneer u denkt wanneer wij ons daar niet aan houden.

Tot slot verwachten wij ook van u uw bijdrage aan een goede omgang in en rondom STAC. Om een en ander in goede banen te leiden, hebben wij aandachtspunten opgesteld die erin moeten voorzien dat dat de 1,5 meter kan worden gehandhaafd of anders dat het risico op eventueel virusoverdracht zo gering mogelijk is. Wij verwijzen u hiervoor naar het document Gedragsregels cliënten STAC.

Hoe nu verder?

Wilt u, indien u wilt worden ingepland, telefonisch contact met ons opnemen. Wij kunnen dan samen met u bepalen of u in aanmerking komt voor behandeling en dan ook verdere afspraken met u maken.

Wij gaan graag weer voor en met u aan het werk! Wij verwachten op een gezonde en veilige wijze weer aan uw herstel te kunnen werken en hopen u snel weer “op de been en aan de slag” te krijgen!!

Namens Team STAC, spoedig weer tot ziens!!!!

 

Welkom bij STAC mens & arbeid

Van oudsher heeft STAC Paramedisch Centrum bijzondere expertise op het gebied van wervelkolomgerelateerde problematiek en nog steeds is het de Missie van STAC Paramedisch Centrum om onderscheidend te zijn en te blijven in de diagnostiek en behandeling van deze problematiek.

Samen met STAC Trainingscentrum wordt invulling gegeven aan mono-en multidisciplinaire dienstverlening op (arbo)curatief en preventief gebied. Dit vanuit vestigingen in Lepelstraat, Halsteren (Praktijk voor fysio- en ergotherapie De Spil), Oudenbosch en Tilburg.

Revalidatiezorg

Medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) is een revalidatiezorgtraject buiten de muren van een ziekenhuis of revalidatiecentrum maar wel met de professionals als revalidatiearts, inspanningsfysioloog, psycholoog, (bedrijfs)fysiotherapeut en ergotherapeut.

Lees verder

Contracten met alle zorgverzekeraars

Paramedisch centrum STAC heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor behandelingen fysiotherapie en ergotherapie, zodat u verzekerd bent van volledige vergoeding van uw behandeling mits u hiervoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Lees verder

Nieuws

Coronanieuws

15 maart 2020

CORONA UPDATE Update 30-04-2020 Beste cliënt, De overheid heeft besloten om fysiotherapeutische en ergotherapeutische zorg onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Wij zijn blij met dit besluit en staan te…

lees verder

Fysiotherapie bij schouderklachten

19 december 2019

Sinds december 2019 is STAC aangesloten bij het schoudernetwerk ZuidWestHoek. Dit houdt in dat we gespecialiseerde zorg leveren voor mensen met schouderklachten. Koen van Oevelen is als therapeut extra geschoold…

lees verder

Eenmalig sluiting maandag 30-9 van 14.00-17.00

26 september 2019

Maandag 30-09-2019 zijn wij eenmalig gesloten van 14.00-17.00 ivm een algehele scholingsactiviteit.

lees verder