shape test

Valpreventie – Vallen verleden tijd!

Valincidenten vormen een bedreiging voor de gezondheid van de oudere mens. De omvang van het probleem is dusdanig groot dat een goed gefundeerde aanpak aangewezen is. Uit de literatuur zijn vele risicofactoren bekend die ten grondslag liggen aan het verhoogde val- en letselrisico bij ouderen. Vanuit deze kennis kan de ouder wordende mens gescreend worden op de aanwezigheid van een verhoogd valrisico en indien nodig doorverwezen worden voor valpreventietraining. Vallen verleden tijd is zo’n valpreventietraining waarvan de effectiviteit is aangetoond middels wetenschappelijk onderzoek. Het oefenprogramma “Vallen verleden tijd” is een Multi-dimensioneel programma waarin tijdens de oefensessies ook veel aandacht wordt besteed aan bewustwording van risicosituaties en aan het evalueren van het eigen handelen. Door het werken in groepen kan er niet alleen geleerd worden van het eigen handelen, maar ook middels observatie van de overige groepsleden. Het programma bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur verspreid over een periode van 5 weken.  Een keer per week is er een bijeenkomst waarbij geoefend wordt op een hindernisbaan. Tijdens de andere bijeenkomsten is er valtraining en loopvaardigheidstraining middels sport- en spel.

Vanaf januari 2024 worden deze programma’s door STAC aangeboden via de gemeente Bergen op Zoom.