shape test

Functionele Capaciteit Evaluatie

Ergo-Kit methodiek

Deze testprocedure geschiedt bij STAC mens & arbeid volgens de Ergo-Kit methodiek die is vastgelegd in de Ergo-Kit software. De methodiek geeft inzicht in de functionele capaciteit van de deelnemer. Bij Functionele Capaciteits Evaluaties (FCE) gaat het om een, in meerdere testsituaties gevatte, simulatie van een werkplek.

Hierbinnen worden volgens gestandaardiseerde protocollen objectiveerbare gegevens gegenereerd waarmee inzicht wordt verkregen over de fysieke (on)mogelijkheden van de deelnemer om arbeid te verrichten. De middels FCE verkregen kennis kan daarmee een waardevolle aanvulling zijn op bijvoorbeeld medisch onderzoek uitgevoerd door bedrijfs/verzekeringsgeneeskundigen.

Deze kennis kan met name van waarde zijn als onderbouwing van restcapaciteit van de geteste deelnemer, tevens kan het dienen als vertrekpunt voor re-integratie van de deelnemer en de eventueel daaraan te koppelen interventies.