shape test

Werkplek onderzoek & advies

Een werkplekonderzoek en- advies bestaat uit een uitgebreide ergonomische inventarisatie van de werkplek, de werkwijze en het gedrag van werknemer op de werkplek. Gevolgd door een advies aan werknemer en/of leidinggevende betreffende inzetbaarheid en herstelbevorderende maatregelen.

STAC mens & arbeid biedt met haar dienstverlening oplossingen voor werknemer, leidinggevende en de organisatie op het gebied van persoonlijke inzetbaarheid vraagstukken. Onze visie is dat de werknemer zelf de regie heeft over zijn of haar inzetbaarheid en dat verandering van gedrag een onderdeel is van de interventie.

Doelgroep

Werknemers met arbeidsrelevante gezondheidsproblemen aan het houdings- en bewegingsapparaat waarbij is vastgesteld dat de werkplek de klachten in stand houden of doen verergeren. Werknemers die re-integreren op een nieuwe of bestaande werkplek na lang verzuim.

Locatie en uitvoering

Op de werkplek van de werknemer.
De interventie wordt uitgevoerd door een ergotherapeut of arbeidsfysiotherapeut.

Inhoud en opbrengst

  • Het op de werkplek uitvoeren van een uitgebreide ergonomische inventarisatie en analyse van het houdings- en bewegingsgedrag.
  • Eénmalige instructie gericht op inzicht in het eigen houdings-en bewegingsgedrag op de werkplek.
  • Het toetsen van de resultaten uit de analyse aan het arbobesluit.
  • Eventuele begeleiding of instructie aan collega’s en/of direct leidinggevende.
  • Advies over de inzetbaarheid.
  • Rapportage van bevindingen, conclusie en aanbevelingen voor werkgever en bedrijfsarts.