Re-integratie eigen werkgever

Ik wil (weer) gaan werken

Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid, maar de verwachting is dat het werk in de (nabije) toekomst weer geheel of gedeeltelijk kan worden hervat, wordt een intake uitgevoerd om te beoordelen waar de cliënt zijn meeste beperkingen ondervindt.

Is dit aan het houdings- en/of bewegingsapparaat, mentale aspecten, werkgebonden problemen zoals verhoogde werkdruk, slechte werkplek of niet adequate werkhouding. Al deze factoren kunnen verzuim veroorzaken of onderhouden.

Vervolgens wordt een keuze gemaakt uit de verschillende modules om het gezondheidsprobleem optimaal te kunnen begeleiden. De keuze van het interventie-traject met bijbehorende modules vindt plaats naar aanleiding van de gegevens zoals verkregen tijdens de intake.

Waarom een re-integratie traject volgen?

De re-integratie eigen werk(gever) is bedoeld voor diegenen waarbij terugkeer naar de eigen werkplek de doelstelling is.

Meer informatie over de genoemde modules vind u in ons productblad interventieprogramma’s.

Productblad: Interventieprogramma’s