shape test

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot.

Door zorg op maat (advies, training en hulpmiddelen) maakt ergotherapie het (weer) mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren; thuis, op het werk, tijdens sport en vrije tijd.

Wat is de werkwijze van de ergotherapeut?

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school. De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen van de cliënt.

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt.  Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers  etc.

De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig.

Ergotherapie op STAC heeft als extra expertises:

  • Aanvraag,  advisering en training van hulpmiddelen en voorzieningen
  • Advisering werkplek / zitadvies
  • Leren doseren van rust en actie bij chronische aandoeningen
  • Begeleiding en advisering Mantelzorgers
  • Training werkhoudingen en Tiltechnieken in de Zorg
  • Handfunctietraining

Basisverzekering

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Directe toegang ergotherapie (DTE)

U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden; dit geldt bij voorbeeld voor CZ verzekerden).

Ergotherapie