Over STAC mens & arbeid

Algemeen

STAC mens & arbeid is een organisatie voor mensen. Daarbij stellen wij hun werk en hobby’s centraal in onze producten. Onze dienstverlening is veelomvattend. Daarom bestaat ons team uit mensen met verschillende studieachtergrond zoals trainers, ergotherapeut, psycholoog, arbeidsdeskundige, mediator, re-integratiemedewerkers, revalidatiearts, inspanningsfysioloog en fysiotherapeuten met verschillende deskundigheden. Administratief personeel completeert het team.

Sinds 1993 zijn wij actief, uitgegroeid van praktijk fysiotherapie en manuele therapie tot multidisciplinair trainings- en adviescentrum voor jong en oud. Voor eenduidige klachten aan het houding- en bewegingsapparaat tot complexe multifactoriele problematiek. Steeds vaker krijgen we te maken met complexe (werk)situaties en nieuwe wetgeving. Door onderzoek en bijscholing spelen we hier optimaal op in.

STAC heeft vanaf het begin gewerkt aan expertise, dienstenontwikkeling en kwaliteit. Inmiddels is STAC tot over de regionale grenzen bekend als expertisecentrum op het terrein van wervelkolomproblematiek en chronische pijnklachtenbeelden. Zowel op fysiek als mentaal gebied is STAC hierin onderscheidend. Steeds heeft STAC gezocht naar nieuwe behandeltechnieken ten behoeve van deze doelgroepen. Zo was het aanbieden door STAC van fysieke training bij bepaalde klachtenbeelden begin jaren ’90 vrij progressief en werd door sommigen met argusogen gevolgd. Heden ten dage is deze vorm van therapie niet meer weg te denken in de fysiotherapiepraktijk.

De naam STAC

De naam STAC heeft inmiddels een lange geschiedenis. Bij aanvang in 1992 stond de afkorting voor Sportrevalidatie Training en Advies Centrum. Toen we ons meer en meer gingen richten op wervelkolom gerelateerde problematiek werd de afkorting veranderd in Spine Training en Advice Centre.

In de loop van de tijd dekte ook deze titel de lading niet meer. Er is toen voor gekozen een zogenaamde ondertitel toe te voegen aan de naam STAC, te weten “mens & arbeid”. STAC staat voor het optimaal functioneren van de mens, zowel in zijn thuissituatie als in arbeid en stelt beiden centraal in haar producten en dienstverlening. Chronische en complexe, met name wervelkolomproblematiek, is hierbij onze specialisatie.

Verbetering van kwaliteit van leven van mensen met pijn en beperkingen zijn hierbij doelstelling, alsook re-integratie in het arbeidsproces van mensen die vanwege problemen en klachten zijn uitgevallen.

STAC Paramedisch Centrum

STAC Paramedisch Centrum heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de kwaliteit van haar fysiotherapeutische zorgverlening. Op landelijk niveau was vanaf 2010 de zogenaamde plusaudit hét middel om aan te tonen of een centrum/praktijk voldoet aan de hoogste eisen die de zorgverzekeraar stelt aan de fysiotherapeut met betrekking tot de bedrijfsvoering in het algemeen en met het vakinhoudelijk fysiotherapeutisch handelen in het bijzonder.

Paramedisch Centrum STAC behoort dan ook tot de selecte groep van fysiotherapie-praktijken die vanaf het begin het predicaat “PlusPraktijk” mocht voeren. Deze kwalificatie werd door zorgverzekeraars toegekend aan praktijken die uitzonderlijk scoren op verschillende kwaliteitscriteria. Paramedisch Centrum STAC was hiermee de eerste PlusPraktijk in de Gemeente Bergen op Zoom en daar zijn we reuze trots op! Inmiddels wordt de term Pluspraktijk niet meer gebruikt, maar blijven we vooraan lopen op het gebied van kwaliteit en ontwikkeling.

STAC zal zich blijven inzetten voor het leveren van de hoogst mogelijke kwalitatieve fysiotherapeutische zorg; daar heeft U als klant recht op.

De afdeling fysiotherapie van STAC Paramedisch centrum in Lepelstraat is sinds juli 2014 HKZ gecertificeerd geweest en heeft er sinds 2023voor gekozen verder te gaan met het Praktijk Kwaliteitsmanagement systeem. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

STAC Trainingscentrum

STAC is al jarenlang een regionale partner op het gebied van training en arbeidsre-integratie. Binnen STAC Trainingscentrum worden diensten aangeboden in het kader van preventie, training en re-integratie. Preventie richt zich op voorkomen van klachten en training op de behandeling ervan. Hervatting van eigen werk (spoor 1 re-integratie) is daarbij in eerste instantie de doelstelling.