Fysieke belasting

Arbeidsverzuim door bij voorbeeld rugklachten

Rugklachten zijn een veel voorkomende oorzaak bij arbeidsverzuim. Voornamelijk wanneer medewerkers te maken krijgen met fysieke belasting in de vorm van langdurig statische werkhoudingen zoals zitten of staan en bij veelvuldig tillen en draaien van de wervelkolom.

Als werkgever kunt u maatregelen nemen om onnodige belasting van de rug te voorkomen.

Er zijn diverse mogelijkheden als het gaat preventie van rugklachten welke voornamelijk afhangen van de specifieke wensen en mogelijkheden van het bedrijf. Laat u gerust eens vrijblijvend informeren over wat we u te bieden hebben.

Beeldschermwerk

Er is geen eenduidigheid over de terminologie bij mensen met klachten in de nek, schouders en armregio bij statisch belasten. Feit is wel dat dit een steeds meer voorkomend probleem wordt bij mensen die langdurig in dezelfde werkhouding hun taken moeten verrichten.

Als werkgever kunt u maatregelen nemen om overmatige belasting van de nek, schouders en armen te voorkomen.

Er zijn diverse mogelijkheden als het gaat om preventie van RSI / KANS die voornamelijk afhangen van de specifieke wensen en mogelijkheden van het bedrijf. Laat u gerust eens vrijblijvend informeren over wat we u te bieden hebben.

Training op maat

Elke preventieve bedrijfstraining is maatwerk, daarom overleggen we altijd met u over de wensen en mogelijkheden. In een training komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer tot uiting.

Mogelijke onderwerpen voor een preventieve bedrijfstraining op maat zijn:

  • Het herkennen en beïnvloeden van de belastende werkplek, werkhouding en werkgedrag.
  • Gebruiken van praktijkrichtlijnen
  • Bepalen van oplossingsrichtingen
  • Inspireren in ‘gezond werkgedrag’

Laat u gerust eens vrijblijvend informeren over wat we u te bieden hebben.

Productblad: Preventieve bedrijfstrainingen