shape test
Direct aanmelden?
Klik hier

Tarieven

Prijzen per 1 januari 2024

Tarieven worden in onze contracten met verzekeraars vastgelegd als het gaat om de behandelingen die voor de cliënt worden vergoed uit de verzekering.

Voor cliënten die niet aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie of anderszins geen vergoeding via hun verzekeraar (meer) hebben, brengen wij per 1 januari de volgende tarieven in rekening:

Fysiotherapie
Screening + intake en onderzoek € 55,00
Intake & onderzoek na verwijzing

€ 55,00

Eenmalig onderzoek na verwijzing € 67,00
Reguliere zitting € 40,50
Zitting manuele therapie € 49,00
Lange zitting € 53,50
Groepsfysiotherapie (5-10 pers.) € 21,00
Oedeemtherapie / manuele lymfedrainage € 52,50
Aan-huis toeslag € 20,25
Ergotherapie
Screening ergotherapie € 20,25
Reguliere zitting ergotherapie (per 15 min) € 20,25
Aan huis toeslag € 20,25

Vergoedingen

Vergoeding fysiotherapie (2024):

 • tot 18 jaar, vanuit de basisverzekering, 18x. Daarna vanuit de aanvullende verzekering volgens uw polisvoorwaarden
 • vanaf 18 jaar, vanuit de aanvullende verzekering, vergoeding volgens polisvoorwaarden
 • chronische klachten (aandoening voorkomend op de zogenaamde lijst Borst, PDF Besluit zorgverzekering Bijlage 1) tot en met 20e behandeling uit de aanvullende verzekering en vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering, onbeperkt voor de duur van 3 maanden/6 maanden/12 maanden/meerjarig*
 • Artrose knie en heup eerste 12 behandelingen uit de basisverzekering*, indien nodig hierna vanuit de aanvullende verzekering
 • U krijgt een vergoeding voor oefentherapie als u COPD met GOLD stadium 2 of hoger hebt. Het aantal behandelingen dat u krijgt hangt af van de Klasse indeling:

  • Klasse A: 5 behandelingen in jaar 1 (12 maanden). Daarna 0 behandelingen
  • Klasse B1: 27 behandelingen in jaar 1 (12 maanden) en 3 behandelingen per jaar vanaf jaar 2
  • Klasse B2: 70 behandelingen in jaar 1 (12 maanden) en 52 behandelingen per jaar vanaf jaar 2
  • Klasse C en D: 70 behandelingen in jaar 1 (12 maanden) en 52 behandelingen per jaar vanaf jaar 2

  De therapeut bepaalt aan de hand van een vragenlijst en het aantal longaanvallen van de afgelopen 12 maanden in welke klasse u valt.

Vergoeding ergotherapie:

Ongeacht leeftijd, 10 uur per kalenderjaar, vanuit de basisverzekering*

* hierop is het wettelijk verplicht eigen risico van toepassing