Intake proces

Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid

Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid, maar de verwachting is dat het werk in de toekomst weer kan worden hervat, wordt een keuze gemaakt uit de verschillende modules om het gezondheidsprobleem optimaal te kunnen begeleiden. De keuze vindt plaats naar aanleiding van de gegevens zoals verkregen tijdens de intake.

De intakeprocedure bestaat standaard uit:

  • Fysiotherapeutische intake en onderzoek
  • Arbeidsgerelateerde intake
  • Klachtenspecifiek onderzoek van de conditie, spierkracht en/of belastbaarheid

  • Afname van vragenlijsten gericht op inventariseren van klachten (VAS), beperkingen (klachtenspecifieke vragenlijst) en arbeidsgerelateerde factoren (VAR-2)
  • Verslaglegging en offerte

Indien gewenst kan de intake worden uitgebreid met:

  • Psychologische intake
  • Belastbaarheidsonderzoek gericht op inventariseren van de (arbeids) belastbaarheid van een specifieke lichaamsregio.

Zie voor meer informatie over onze intakeprocedure:

Productblad: Intakeprocedure