shape test

Intake

re-integratie na arbeidsongeschiktheid

Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid, maar de verwachting is dat het werk in de toekomst weer kan worden hervat, wordt een keuze gemaakt uit de verschillende modules om het gezondheidsprobleem optimaal te kunnen begeleiden. De keuze vindt plaats naar aanleiding van de gegevens zoals verkregen tijdens de intake.

Tijdens de intake wordt een beeld gevormd van het klachtenbeeld en de daaruit voortkomende beperkingen in het dagelijkse functioneren door middel van een intakegesprek, krachttesten en vragenlijsten.