shape test

Functionele capaciteit: Het praktijkassessment, de PRPP@work

Voor wie

De PRPP@Work kan worden ingezet bij werknemers die als gevolg van letsel of een aandoening dreigen uit te vallen of moeilijkheden ervaren in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het gaat dan om problemen in de informatieverwerking (cognitieve klachten). Hierbij valt onder andere te denken aan een verworven hersenletsel, een progressief neurologische aandoening of ziekte als bijvoorbeeld Covid-19. Soms is aan de buitenkant niet te zien dat er beperkingen zijn, maar komt dit tot uiting als een werknemer zijn werkzaamheden oppakt. Problemen met plannen, aandacht en concentratie, geheugen, handelen, denken, multitasken, prikkelverwerking en problemen oplossen kunnen dan wel eens een probleem vormen.

Het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen voor het weer/nog kunnen werken is van grote waarde voor de werknemer en diens werkgever. Tevens biedt de PRPP@work helderheid voor medici, bedrijfsarts, letselschadeadvocaat, re-integratiebureau en/of het UWV.

Wat is PRPP@Work

De PRPP is een valide en betrouwbaar ergotherapeutisch instrument dat gebruikt wordt om problemen van de informatieverwerking in kaart te brengen en hierop gerichte interventie te bieden. De afkorting van de PRPP  staat voor Perceive, Recall, Plan en Perform. In het Nederlands het Waarnemen, Herinneren, Plannen en Uitvoeren. Door middel van de PRPP kunnen problemen met de informatieverwerking worden geanalyseerd en kunnen eventuele problemen in de processen van informatieverwerking worden benoemd, verklaard en begrepen.

Doel PRPP@work

Het doel van de PRPP@Work is om problemen in de informatieverwerking, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, te benoemen en te verklaren. Er wordt gekeken op welke manier de inzet van de cognitie invloed heeft op het kunnen uitvoeren van de taken en werkzaamheden in de werkomgeving.

Op basis van het interview en de observatie(s) wordt advies gegeven over de haalbaarheid van het re-integreren in de eigen functie, welke aanpassingen eventueel nodig zijn, en/of welke cognitieve strategieën de cliënt kan leren inzetten. Bovendien biedt de PRPP@Work handvatten om in te schatten of aangepast of ander werk haalbaar is voor de werknemer in relatie tot diens mogelijkheden en beperkingen.

Inhoud

De PRPP@work bestaat uit;

  • dossier studie medische situatie en verloop;
  • analyse van de functiebeschrijving van de werknemer;
  • een interview met de leidinggevende en/of een betrokken collega;
  • een interview met de werknemer;
  • observatie waarbij de werknemer wordt geobserveerd bij het uitvoeren van de eigen werkzaamheden;
  • rapportage met de bevindingen

Kosten en werkwijze

Na ontvangst van de opdrachtbevestiging neemt de ergotherapeut van STAC contact op met zowel de werknemer als de opdrachtgever en wordt de PRPP@work gepland. Het rapport met de bevindingen wordt door de ergotherapeut met de werknemer besproken. Na akkoord van de werknemer wordt het rapport met de opdrachtgever gedeeld.

Het tarief voor de PRPP@work vind u hier.  Dit tarief is exclusief BTW en reiskosten.