Direct aanmelden?
Klik hier

COPD

COPD Ketenzorg

STAC participeert al jaren in de COPD ketenzorg West-Brabant die destijds is opgezet vanuit longrevalidatiecentrum Schoondonck (Revant) in Breda. Doelstelling is een goede opvolging te realiseren voor mensen die bij Revant longrevalidatie hebben gevolgd en de oefentherapie in de nabije woonomgeving dienen voort te zetten. Zodoende zijn de fysiotherapeuten bijgeschoold om deze behandelingen te kunnen aanbieden.

Het is echter niet noodzakelijk om vooraf revalidatie te hebben gevolgd. Als uw huisarts of specialist het in overleg met u zinvol acht om in verband met COPD fysiotherapeutisch behandeld te worden kan hij u hiervoor verwijzen naar STAC. Samen met u stellen wij dan een passend behandelplan op.

Zie hier de factsheet COPD.

Aanmelden

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met STAC op 0164-630145 of reageren via het contactformulier.