shape test

Effectonderzoek STAC rugtraining zeer positief

Anneloes van Loenhout, 4e jaars studente aan HZ University of Applied Sciences afdeling Sport- en Bewegingseducatie, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het STAC interventieprogramma. Zij deed daarvoor praktijkonderzoek en deskresearch in de STAC database. Zij focuste zich daarbij op de kracht van de wervelkolombeschermende spiergroepen, pijnschaal en beperkingenschaal. In totaal hebben 101 cliënten het programma volledig afgemaakt, 50 vrouwen en 51 mannen in de leeftijd van 14 tot 74 jaar.

Anneloes van Loenhout:
“De conclusie uit het onderzoek was dat bij 88% van de deelnemers de spierkracht van de wervelkolomfixerende spiergroepen was toegenomen. In 12% was er een afname in spierkracht te zien. De toename in kracht werd vooral opgemerkt bij cliënten in de leeftijdscategorie 20-50 jaar. Mannen laten vaker een toename in kracht zien dan vrouwen, maar de hoeveelheid toename in kracht is bij vrouwen verhoudingsgewijs hoger. De totale toename in hoeveelheid kracht bedraagt gemiddeld 37%. Een pijnvermindering van gemiddeld 70% treedt op bij 95% van de deelgenomen cliënten en eveneens 95% van de cliënten geeft een verbeterd functioneren aan met gemiddeld 64% ten aanzien van beperkingen in het dagelijks leven als werk, sport, hobby, zelfverzorging, huishouden, boodschappen etc.”

STAC blijft de kwaliteit van haar dienstverlening monitoren. Dit onderzoek is daar een voorbeeld van. De aanbevelingen die zijn gedaan worden dan ook ter harte genomen en weer verwerkt in het oefenprogramma.

Zie hieronder de volledige publicatie zoals deze in de lokale media zal verschijnen.

Publicatie effectiviteit rugtraining