shape test

Mondkapjes en overige coronamaatregelen

Update mondkapjes

Beste cliënt,

Wij volgen het advies van zowel de overheid als onze beroepsgroep en gaan vanaf heden consequent mondkapjes gebruiken. Ook verwachten wij dat van u. Dit doen we uiteraard om uw en onze gezondheid te beschermen.

Verder blijven onderstaande maatregelen onveranderd.

Beste cliënt,

Om uw, onze en elkaars gezondheid te beschermen, zijn er een aantal spelregels. Deze spelregels leggen wij eerst aan u uit alvorens wij verdere afspraken met u maken. Gezondheid, welzijn en het onder controle houden van het Covid-19 virus staan op de eerste plaats.

Hoe gaat STAC te werk?

STAC zal voordat daadwerkelijk een afspraak wordt gemaakt u eerst een soort van vragenlijst voorleggen. Dit kan digitaal of telefonisch. Door middel van deze vragenlijst wordt inzicht verkregen of er sprake is van besmettingsrisico. Deze zogenaamde Triage schat de risico’s in waarop uiteindelijk de beslissing wordt genomen of fysieke aanwezigheid op STAC verantwoord is.  Deze Triage-vragenlijst vindt u HIER.

Daarnaast zijn er diverse veiligheidsvoorschriften opgesteld om zo veilig mogelijk te werk te kunnen gaan en uw en onze gezondheid te waarborgen. De medewerkers van STAC houden zich aan de voorschriften zoals opgesteld in de Gedragsregels Medewerkers. Wij allen hebben duidelijke instructies gehad en u mag er ons op aanspreken wanneer u denkt wanneer wij ons daar niet aan houden.

Tot slot verwachten wij ook van u uw bijdrage aan een goede omgang in en rondom STAC. Om een en ander in goede banen te leiden, hebben wij aandachtspunten opgesteld die erin moeten voorzien dat dat de 1,5 meter kan worden gehandhaafd of anders dat het risico op eventueel virusoverdracht zo gering mogelijk is. Wij verwijzen u hiervoor naar het document Gedragsregels cliënten STAC.

Namens Team STAC