Direct aanmelden?
Klik hier

Diagnostiek

De weg naar herstel begint met een medisch onderzoek naar het gezondheidsprobleem. Onder leiding van een revalidatiearts onderzoekt het revalidatieteam de klachten. Daar de klachten vaak multifactorieel zijn, worden de klachten vanuit meerdere zorgdisciplines onderzocht. Met het revalidatieteam stelt de revalidatiearts uiteindelijk de diagnose vast met daarbij, indien geïndiceerd, een individueel behandeltraject.

Vragenlijsten

Voorafgaand aan de diagnostiek zal worden gevraagd online enkele vragenlijsten in te vullen ten einde een nauwkeurig beeld te vormen van de aanwezige pijnintensiteit, functionele beperkingen en manieren waarop met de klachten wordt omgegaan.

Zie voor meer informatie onze brochure “mogen wij ons voorstellen”