STAC mens & arbeid en certificeringen

Paramedisch Centrum STAC is gecertificeerd met een tweetal keurmerken. Paramedisch Centrum STAC is sinds augustus 2012 een zogenaamde Pluspraktijk.  Op landelijk niveau is de zogenaamde plusaudit hét middel om aan te tonen of een centrum/praktijk voldoet aan de hoogste eisen die de zorgverzekeraar stelt aan de fysiotherapeut met betrekking tot de bedrijfsvoering in het algemeen en met het vakinhoudelijk fysiotherapeutisch handelen in het bijzonder. STAC is hiermee de eerste Pluspraktijk in de Gemeente Bergen op Zoom.

logo_P-plus-audit3          blauw-336

STAC paramedisch centrum afdeling fysiotherapie heeft het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) behaald. Stichting HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Ze stellen kwaliteits – en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, VV&T, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Wat betekent het HKZ keurmerk voor u als patiënt?

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt