shape test

Coronanieuws

CORONA UPDATE

Update 30-04-2020

Beste cliënt,

De overheid heeft besloten om fysiotherapeutische en ergotherapeutische zorg onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Wij zijn blij met dit besluit en staan te popelen u weer de zorg te verlenen die u zo nodig heeft. Om uw, onze en elkaars gezondheid te beschermen, zijn er wel een aantal spelregels. Deze spelregels leggen wij eerst aan u uit alvorens wij verdere afspraken met u maken. Gezondheid, welzijn en het onder controle houden van het Covid-19 virus staan op de eerste plaats.

Hoe gaat STAC te werk?

STAC zal voordat daadwerkelijk een afspraak wordt gemaakt u eerst een soort van vragenlijst voorleggen. Dit kan digitaal of telefonisch. Door middel van deze vragenlijst wordt inzicht verkregen of er sprake is van besmettingsrisico. Deze zogenaamde Triage schat de risico’s in waarop uiteindelijk de beslissing wordt genomen of fysieke aanwezigheid op STAC verantwoord is.  Deze Triage-vragenlijst vindt u HIER.

Daarnaast zijn er diverse veiligheidsvoorschriften opgesteld om zo veilig mogelijk te werk te kunnen gaan en uw en onze gezondheid te waarborgen. De medewerkers van STAC houden zich aan de voorschriften zoals opgesteld in de Gedragsregels Medewerkers. Wij allen hebben duidelijke instructies gehad en u mag er ons op aanspreken wanneer u denkt wanneer wij ons daar niet aan houden.

Tot slot verwachten wij ook van u uw bijdrage aan een goede omgang in en rondom STAC. Om een en ander in goede banen te leiden, hebben wij aandachtspunten opgesteld die erin moeten voorzien dat dat de 1,5 meter kan worden gehandhaafd of anders dat het risico op eventueel virusoverdracht zo gering mogelijk is. Wij verwijzen u hiervoor naar het document Gedragsregels cliënten STAC.

Hoe nu verder?

Wilt u, indien u wilt worden ingepland, telefonisch contact met ons opnemen. Wij kunnen dan samen met u bepalen of u in aanmerking komt voor behandeling en dan ook verdere afspraken met u maken.

Wij gaan graag weer voor en met u aan het werk! Wij verwachten op een gezonde en veilige wijze weer aan uw herstel te kunnen werken en hopen u snel weer “op de been en aan de slag” te krijgen!!

Namens Team STAC, spoedig weer tot ziens!!!!

 

Update 22-04-2020

Beste cliënten,

Gisteren is door het kabinet besloten de geldende maatregelen voor contactberoepen voorlopig te verlengen tot en met 19-05-2020. Dit betekend ook dat de bestaande adviezen voor onze sector voorlopig onveranderd blijven. Wij zijn ons inmiddels aan het voorbereiden op de zogenaamde 1,5 meter praktijk, waarbij de invulling van onze oefenzaal en de algemene ruimten de hoogste prioriteit hebben. We doen dit om zo snel mogelijk te kunnen schakelen als de richtlijnen dat toestaan. Zodra de mogelijkheid zich voordoet zullen wij volledig voorbereid zijn op een snelle en veilige herstart van onze werkzaamheden. Goede en veilige zorg is waar het om gaat!

Hierbij nog eens een herhaling van de geldende adviezen.

Behandel zoveel als mogelijk op afstand; dus middels telefonische consulten, beeldbellen en thuisoefeningen.

Behandel alleen met fysiek contact onder de volgende voorwaarden:

  • Alleen als het medisch gezien strikt noodzakelijk is. Niet behandelen zou leiden tot blijvende lichamelijke schade.
  • Alleen op expliciet advies van een arts, waarbij vooraf overleg heeft plaatsgevonden met de arts over de noodzaak van de behandelingen.
  • Alleen met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondneus masker en handschoentjes). Momenteel zijn de mondneus maskers niet te verkrijgen en gaat alle voorraad vanzelfsprekend naar de ziekenhuizen.

In de praktijk betekend dit dus dat alle fysieke behandelingen nog steeds achterwege moeten blijven, halve als een arts ons hierom vraagt en het strikt noodzakelijk is. 

We houden u op de hoogte en vertrouwen op uw begrip in deze vervelende situatie.

Veel sterkte allemaal in deze tijd.

Namens het team van STAC

 
 
Update 31-03-2020

Beste cliënten,

Gisteren is door het kabinet besloten de geldende maatregelen te verlengen tot en met 28-04-2020. Dit betekend ook dat de bestaande adviezen voor onze sector onveranderd blijven tot genoemde datum.

Behandel zoveel als mogelijk op afstand; dus middels telefonische consulten, beeldbellen en thuisoefeningen.

Behandel alleen met fysiek contact onder de volgende voorwaarden:

  • Alleen als het medisch gezien strikt noodzakelijk is. Niet behandelen zou leiden tot blijvende lichamelijke schade.
  • Alleen op expliciet advies van een arts, waarbij vooraf overleg heeft plaatsgevonden met de arts over de noodzaak van de behandelingen.
  • Alleen met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondneus masker en handschoentjes). Momenteel zijn de mondneus maskers niet te verkrijgen en gaat alle voorraad vanzelfsprekend naar de ziekenhuizen.

In de praktijk betekend dit dus dat alle fysieke behandelingen nog steeds achterwege moeten blijven, halve als een arts ons hierom vraagt en het strikt noodzakelijk is. 

Wij zijn inmiddels volop bezig met het inregelen van zorg op afstand en komen met nadere informatie zodra deze beschikbaar is.

We houden u op de hoogte en vertrouwen op uw begrip in deze vervelende situatie.
Veel sterkte allemaal in deze tijd.
Namens het team van STAC
 

Update 23-03-2020

Beste cliënten,

Opnieuw zijn er aangescherpte maatregelen genomen, waarbij ook de paramedische beroepsgroep expliciet werd genoemd. De adviezen zijn door onze beroepsgroep fysiotherapie en ergotherapie vertaald naar de praktijk, waarbij de volgende concrete adviezen zijn gegeven:

Behandel zoveel als mogelijk op afstand; dus middels telefonische consulten, beeldbellen en thuisoefeningen.

Behandel alleen met fysiek contact onder de volgende voorwaarden:

  • Alleen als het medisch gezien strikt noodzakelijk is. Niet behandelen zou leiden tot blijvende lichamelijke schade.
  • Alleen op expliciet advies van een arts, waarbij vooraf overleg heeft plaatsgevonden met de arts over de noodzaak van de behandelingen.
  • Alleen met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondneus masker en handschoentjes). Momenteel zijn de mondneus maskers niet te verkrijgen en gaat alle voorraad vanzelfsprekend naar de ziekenhuizen.

In de praktijk betekend dit dus dat alle fysieke behandelingen dienen te worden gestaakt, behalve als een arts ons hierom vraagt en het strikt noodzakelijk is. Genoemde maatregelen zijn voorlopig van kracht tot 6 april 2020.

Wij zullen het initiatief nemen om de zorg op afstand zo goed en effectief mogelijk in te zetten en komen met nadere informatie zodra deze beschikbaar is.

We houden u op de hoogte en vertrouwen op uw begrip in deze vervelende situatie.
Veel sterkte allemaal in deze tijd.
Namens het team van STAC
 
 
Update 16-03-2020
 
Beste cliënten,
 
Zondag 15-3 volgde een sterk aangescherpt advies aangaande de Coronacrisis. Als STAC nemen we voorlopig tot 6 april de volgende maatregelen, die aanvullend zijn op de hygiëne maatregelen die we reeds eerder hebben genomen :
 
• Voor individuele behandelingen blijven wij voorlopig nog open om de goede zorg te kunnen blijven leveren. We houden het nieuws en advies echter nauwlettend in de gaten. Dit kan betekenen dat er op korte termijn nieuwe maatregelen genomen gaan worden.
• het trainingscentrum wordt vanaf maandag 16-3 om 12.00u GESLOTEN
• Patiënten die tot de kwetsbare doelgroep behoren zullen wij de komende weken niet behandelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mensen met hart- en longklachten. Overleg indien nodig met uw eigen therapeut om te beslissen of u tot deze doelgroep behoort. 
• hierdoor zijn we ook genoodzaakt aan huis behandelingen te cancellen.
• Mensen die (milde) ziekteverschijnselen vertonen verzoeken wij om niet te komen en de behandeling tijdig af te melden.
• Daarnaast kan het zijn dat uw afspraak verzet gaat worden, omdat we onze werktijden zo goed mogelijk op elkaar willen afstemmen.
 
We houden u op de hoogte en vertrouwen op uw begrip in deze vervelende situatie.
Veel sterkte allemaal in deze tijd.
Namens het team van STAC