shape test

Coronanieuws

CORONA UPDATE

 

Update 23-03-2020

Beste cliënten,

Opnieuw zijn er aangescherpte maatregelen genomen, waarbij ook de paramedische beroepsgroep expliciet werd genoemd. De adviezen zijn door onze beroepsgroep fysiotherapie en ergotherapie vertaald naar de praktijk, waarbij de volgende concrete adviezen zijn gegeven:

Behandel zoveel als mogelijk op afstand; dus middels telefonische consulten, beeldbellen en thuisoefeningen.

Behandel alleen met fysiek contact onder de volgende voorwaarden:

  • Alleen als het medisch gezien strikt noodzakelijk is. Niet behandelen zou leiden tot blijvende lichamelijke schade.
  • Alleen op expliciet advies van een arts, waarbij vooraf overleg heeft plaatsgevonden met de arts over de noodzaak van de behandelingen.
  • Alleen met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondneus masker en handschoentjes). Momenteel zijn de mondneus maskers niet te verkrijgen en gaat alle voorraad vanzelfsprekend naar de ziekenhuizen.

In de praktijk betekend dit dus dat alle fysieke behandelingen dienen te worden gestaakt, behalve als een arts ons hierom vraagt en het strikt noodzakelijk is. Genoemde maatregelen zijn voorlopig van kracht tot 6 april 2020.

Wij zullen het initiatief nemen om de zorg op afstand zo goed en effectief mogelijk in te zetten en komen met nadere informatie zodra deze beschikbaar is.

We houden u op de hoogte en vertrouwen op uw begrip in deze vervelende situatie.
Veel sterkte allemaal in deze tijd.
Namens het team van STAC
 
 
Update 16-03-2020
 
Beste cliënten,
 
Zondag 15-3 volgde een sterk aangescherpt advies aangaande de Coronacrisis. Als STAC nemen we voorlopig tot 6 april de volgende maatregelen, die aanvullend zijn op de hygiëne maatregelen die we reeds eerder hebben genomen :
 
• Voor individuele behandelingen blijven wij voorlopig nog open om de goede zorg te kunnen blijven leveren. We houden het nieuws en advies echter nauwlettend in de gaten. Dit kan betekenen dat er op korte termijn nieuwe maatregelen genomen gaan worden.
• het trainingscentrum wordt vanaf maandag 16-3 om 12.00u GESLOTEN
• Patiënten die tot de kwetsbare doelgroep behoren zullen wij de komende weken niet behandelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mensen met hart- en longklachten. Overleg indien nodig met uw eigen therapeut om te beslissen of u tot deze doelgroep behoort. 
• hierdoor zijn we ook genoodzaakt aan huis behandelingen te cancellen.
• Mensen die (milde) ziekteverschijnselen vertonen verzoeken wij om niet te komen en de behandeling tijdig af te melden.
• Daarnaast kan het zijn dat uw afspraak verzet gaat worden, omdat we onze werktijden zo goed mogelijk op elkaar willen afstemmen.
 
We houden u op de hoogte en vertrouwen op uw begrip in deze vervelende situatie.
Veel sterkte allemaal in deze tijd.
Namens het team van STAC