Om diverse redenen kan de situatie ontstaan waarbij u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Dit kan inhouden dat u tijdelijk niet in staat bent uw eigen werk uit te oefenen. Ook kan het betekenen dat uw eigen werk niet meer haalbaar zal zijn in de toekomst. In dit geval wordt soms bij uw eigen werkgever een nieuwe werkplek en werktaak voor u gevonden. In alle bovenstaande gevallen spreken we van re-integratie eigen werkgever.