U kunt bij STAC terecht voor algemene fysiotherapie, ergotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, bekkenbodemtherapie, bedrijfsfysiotherapie, fysieke trainingen, groepsfysiotherapie, ademhalingstherapie, handfunctietraining, kaakfysiotherapie en arbeidstherapie.

Alle therapeuten die binnen STAC werkzaam zijn, zijn BIG-geregistreerd en zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF (beroepsgroep fysiotherapie) en Ergotherapie Nederland (beroepsgroep ergotherapie). STAC heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst zodat uw behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd en volgens uw (aanvullende) polis worden vergoed.