Re-integratietrajecten

Wanneer een werknemer onverhoopt (langdurig) verzuimend is kan STAC mens & arbeid uw medewerker ondersteunen bij het herstelproces en de re-integratie in de eigen functie begeleiden.
Ook kan het betekenen dat re-integratie in het eigen werk niet meer haalbaar zal zijn in de toekomst. In dit geval spreken we van re-integratie 2-de spoor.
Naar aanleiding van een intakeprocedure wordt een keuze gemaakt uit diverse interventiemodules.

Zie voor meer informaties met betrekking tot de verschillende modules het  productblad Interventieprogramma’s.