STAC is een organisatie dat bestaat uit een Paramedisch Centrum en een Trainings- en Re-integratiebedrijf onder één dak. Het Paramedisch Centrum wordt gevormd door de disciplines Fysiotherapie, Manuele therapie, Oedeemtherapie , Bekkentherapie, Psychologie en Ergotherapie.

In het Trainings- en Re-integratiebedrijf worden door verschillende beroepsbeoefenaren invulling gegeven aan producten en diensten op het gebied medische  training, re-integratie 1e spoor en preventieve en curatieve bedrijfszorg in zijn algemeenheid. Door de integratie van het Paramedisch- en het Trainings- en Re-integratie centrum kan STAC multidisciplinaire zorg aanbieden op het gebied van mens & arbeid. Dat is waar STAC voor staat.

Medisch specialistische revalidatie
Indien u een cliënt wilt aanmelden voor medisch specialistische revalidatie kunt u dit doen door het verwijsformulier te downloaden en naar ons op te sturen via post of digitaal (ingescand). Aangezien we voor de aanmelding voor specialistische zorg een officieel getekende verwijzing nodig hebben kan hiervoor niet worden volstaan met het invullen van het onderstaande digitale aanmeldformulier.