Vergoeding

Vergoeding voor een re-integratieprogramma komt over het algemeen via de werkgever. Soms kan er sprake zijn van een (gedeeltelijke) financiering vanuit de persoonlijke zorgverzekeraar of een verzuimverzekeraar. Dit is in iedere casus verschillend. De mogelijkheden zullen tijdens de intake door STAC worden beoordeeld.