Specialisatie oncologie, COPD en claudicatio

Oncologie
STAC is aangesloten bij stichting Onconet. Missie van de stichting Onconet is de realisatie van toegankelijke en kwalitatief goede fysiotherapeutische begeleiding bij het behouden of herwinnen van fitheid voor patiënten met kanker.
Fysiotherapeuten dienen te voldoen aan strenge selectiecriteria om zich aan te kunnen sluiten bij stichting Onconet. Op deze manier bent U verzekerd van de beste zorg.
Binnen STAC vind indien nodig tevens een nauwe samenwerking plaats tussen de fysiotherapeut en de ergotherapeut om de behandeling goed op elkaar af te stemmen en efficiënt aan uw doelstellingen te kunnen werken.
Kijk voor meer informatie eventueel op de website van de stichting Onconet.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met STAC op 0164-630145 of reageren via het contactformulier.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Fysiotherapeut Monique Quaytaal op 0164-630145 of m.quaytaal@stac.nl of
Ergotherapeut Marjet Nooteboom op 0164-630145 of m.nooteboom@stac.nl

COPD
STAC participeert al jaren in de COPD ketenzorg West-Brabant die destijds is opgezet vanuit longrevalidatiecentrum Schoondonck (Revant) in Breda. Doelstelling is een goede opvolging te realiseren voor mensen die bij Revant longrevalidatie hebben gevolgd en de oefentherapie in de nabije woonomgeving dienen voort te zetten. Zodoende zijn de fysiotherapeuten bijgeschoold om deze behandelingen te kunnen aanbieden.
Het is echter niet noodzakelijk om vooraf revalidatie te hebben gevolgd. Als uw huisarts of specialist het in overleg met u zinvol acht om in verband met COPD fysiotherapeutisch behandeld te worden kan hij u hiervoor verwijzen naar STAC. Samen met u stellen wij dan een passend behandelplan op.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met STAC op 0164-630145 of reageren via het contactformulier.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Fysiotherapeut Koen van Oevelen op 0164-630145 of k.vanoevelen@stac.nl.

Factsheet COPD

Claudicatio
STAC is aangesloten bij ClaudicatioNet. ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, oefen- en fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in Nederland.
Fysiotherapeuten dienen te voldoen aan strenge selectiecriteria om zich aan te kunnen sluiten bij ClaudicatioNet. Op deze manier bent U verzekerd van de beste zorg.
Kijk voor meer informatie eventueel op de website van ClaudicatioNet.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met STAC op 0164-630145 of reageren via het contactformulier.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Fysiotherapeut Kim de Bruijn op 0164-630145 of k.debruijn@stac.nl.

Factsheet Claudicatio