Ergonomisch werken

De Nederlandse Vereniging voor Ergonomie hanteert de volgende definitie voor ergonomie:
“Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.”

In augustus 2000, formuleerde de IEA (International Ergonomics Association) de volgende definitie:
“Ergonomie (of human factors) is de wetenschappelijke discipline die zich bezig houdt met het begrijpen van de interactie tussen de mens en andere elementen van een systeem. Het is het beroep dat de theorie, principes, gegevens en methodes toepast om zo te ontwerpen dat het menselijk welzijn en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt.”

STAC mens & arbeid kan uw medewerkers leren hoe ergonomisch werken op een effectieve wijze in de dagelijkse praktijk kan worden gebracht.
Er zijn diverse mogelijkheden als het gaat om preventie van RSI / KANS die voornamelijk afhangen van de specifieke wensen en mogelijkheden van het bedrijf. Laat u gerust eens vrijblijvend informeren over wat we u te bieden hebben.

CONTACT