Verzuimbegeleiding

Als een medewerker zich ziek meldt is het van belang dat er snel actie wordt ondernomen om het verzuim zo effectief mogelijk aan te pakken. Naast preventieve trainingen verzorgt STAC mens & arbeid ook uw verzuimbegeleiding. Hierbij hebt u zelf geen zorgen meer en wordt snel op het verzuim ingespeeld, zodat de kosten beperkt blijven.
Sinds 1 juli 2005 bestaat de mogelijkheid om de Arbo-dienstverlening aan te passen aan de omstandigheden en mogelijkheden van uw bedrijf. Er zijn alternatieven voor het contract met een Arbo-dienst. U kunt kiezen voor maatwerk, het inhuren van externe arbodeskundigen voor bepaalde taken.

Waar u ook voor kiest, u bent nog steeds verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij uw arbo- en verzuimbeleid.

U moet het over de door u gekozen vorm van Arbo-dienstverlening eens zijn met uw werknemers, via de CAO van uw branche of via uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
U moet voor de beoordeling van uw RIE een gecertificeerde arbodeskundige inschakelen.
Voor ziekteverzuimbegeleiding, arbeidsomstandighedenspreekuur, arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen moet een bedrijfsarts beschikbaar zijn.
Kiest u voor deze maatwerkregeling, dan kunt u uw contract met de arbodienst opzeggen en in zee gaan met één of meerdere gecertificeerde arbodeskundigen. Deze deskundigen voeren dan de vijf verplichte ondersteunende taken uit:

  • Advies over en toetsing van de RI&E.
  • Ziekteverzuimbegeleiding.
  • Arbo-spreekuur.
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
  • Aanstellingskeuringen (dit is afhankelijk van het beroep dat uw werknemers uitoefenen).

bron: www.arbo.nl

STAC mens & arbeid heeft alle benodigde deskundigen in huis om u te ondersteunen in het opzetten van een goede maatwerkregeling. Zodoende kunt u op een efficiëntere wijze uw verzuimbeleid vormgeven. Omdat STAC mens & arbeid hierbij samenwerkt met Bedrijfsartsen5 is een deskundige ondersteuning gewaarborgd. Tevens maken we gebruik van software waarbij alle stappen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter worden vastgelegd. De mogelijkheden die STAC mens & arbeid daarnaast heeft in het inzetten van snelle en efficiënte interventie en/of behandelingen kunnen het verzuim aanzienlijk verkorten en dus kosten voor u besparen.
Als u geïnteresseerd bent in wat STAC mens & arbeid voor u kan doen neemt dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

CONTACT