Mediation

Mediation is, kort gezegd, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.

De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen, zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict. Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer
personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen
teneinde onderling tot een oplossing te komen.
STAC mens & arbeid heeft een ervaren mediator in dienst die kan bemiddelen in allerlei arbeid gerelateerde
knelpunten. Deze begeleiding vind plaats op basis van uurtarief en wordt achteraf op basis van
nacalculatie gefactureerd.
Voor meer informatie zie het betreffende productblad.

CONTACT