STAC is een organisatie dat bestaat uit een Paramedisch Centrum en een Trainings- en Re-integratiebedrijf onder één dak. Het Paramedisch Centrum wordt gevormd door de disciplines Fysiotherapie, Manuele therapie, Oedeemtherapie , Bekkentherapie, Psychologie en Ergotherapie.

In het Trainings- en Re-integratiebedrijf worden door verschillende beroepsbeoefenaren invulling gegeven aan producten en diensten op het gebied medische  training, re-integratie 1e spoor en preventieve en curatieve bedrijfszorg in zijn algemeenheid. Door de integratie van het Paramedisch- en het Trainings- en Re-integratie centrum kan STAC multidisciplinaire zorg aanbieden op het gebied van mens & arbeid. Dat is waar STAC voor staat.